1. Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp tiếng Nhật cơ bản & nâng cao cho mọi đối tượng.
    Mở các lớp đào tạo tiếng Nhật theo yêu cầu.Tư vấn, Hướng dẫn hồ sơ du học và lao động tại Nhật
    Hướng dẫn hồ sơ thi năng lực Nhật ngữ - Đào tạo Giáo viên tiếng Nhật

    Xem tiếp...