TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA–VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám – Phường Long Toàn – TP.Bà Rịa
Điện thoại: (0254)3826644-3825275-3736536 ; 
Fax: (0254)3825275; Website:cdspbrvt.edu.vn

         CCC

 

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chú tịch UBND Tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Sư phạm