Tên trườngQuốc giaNgày ký thỏa thuận
Hyogo University of Teacher Education Nhật Bản 16/04/2012
Rajabhat Rajanagarindra University Thái Lan 18/11/2016
Burapha University Thái Lan 27/04/2014
Trường Đại học Shinhan, Hàn Quốc Hàn Quốc 30/03/2017