GIỚI THIỆU KHOA TIỂU HỌC

Trưởng khoa: TS. Bùi Quang Trường.
Điện thoại: (0254) 3736574

I. Giới thiệu khoa

Khoa Tiểu học được thành lập vào tháng 10 năm 2001.

Khoa có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non hệ chính quy, tại chức, chuyên tu…và giảng dạy các học phần Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục thể chất cho HSSV toàn trường.

II. Đội Ngũ Giảng Viên

Biên chế của Khoa hiện có 24 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ 01 Nghiên cứu sinh, 19 Thạc sĩ và 03 Cử nhân. Hiện tại Khoa Tiểu học là Khoa có số lượng sinh viên, học sinh nhiều nhất trường với tổng số 16 lớp hệ chính quy ( 574 SVHS).

III. Thành tích nổi bật

Trong nhiều năm qua, cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh của Khoa đã không ngừng phấn đấu đi lên với các hoạt động phong trào thi đua sôi nổi như “ Dạy tốt – học tốt “, Văn nghệ, Thể thao, Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm…