GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ

Phó trưởng khoa: NCS Nguyễn Hữu Thế
Điện thoại: (0254) 3737259

I. Giới thiệu khoa

Được thành lập từ tháng 9 năm 2005, là một trong hai khoa trẻ nhất trường, khoa Ngoại ngữ có nhiệm vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Nhật (ngành Tiếng Nhật bắt đầu được tuyển sinh cho năm học 2014-2015) và giảng dạy các học phần Anh văn và Nhật văn cho toàn bộ sinh viên khối không chuyên của trường. Được sự hỗ trợ rất lớn từ UBND tỉnh và Đại học Hyogo (Nhật Bản), ngành tiếng Nhật hứa hẹn là ngành được đầu tư cao về chuyên môn, cơ sở vật chất cũng như cơ hội việc làm.

II. Đội Ngũ Giảng Viên

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa hiện nay gồm 13 cán bộ giảng viên, trong đó có 02 giảng viên là NCS, 08 giảng viên có trình độ thạc sỹ. Ngoài các giảng viên cơ hữu, khoa còn tiếp nhận các giáo viên nước ngoài đến từ chương trình Fulbright hoặc các chương trình từ thiện.

Hiện nay khoa có 3 phòng máy vi tính, 1 phòng lab đa chức năng để phục vụ cho việc dạy và học ngoại ngữ.

III. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa

Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo và kế hoạch phát triển hệ thống các môn học thuộc chuyên môn được giao quản lý.

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ của Khoa..

Thực hiện triển khai các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong trường, thực hiện một số nhiệm vụ công tác quản lý về hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo các môn học mà Khoa đảm nhiệm trên cơ sở thẩm định của Hội đồng đào tạo.

Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật).

Trực tiếp quản lý toàn bộ nhân sự của khoa, quản lý học sinh, sinh viên đang theo học các ngành của khoa trên cơ sở nội quy, quy định của Nhà trường, Nhà nước và Pháp luật.

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong phạm vi được phân công.

Tổ chức kiểm tra theo dõi, đánh giá kết quả và quản lý chất lượng đào tạo giáo dục theo kế hoạch.

Tổ chức cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động xã hội theo định hướng chung của Nhà trường.

Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị theo quy định nhà Trường. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.

Đề xuất điều động và sử dụng nguồn lực cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, cơ sở vật chất và thiết bị trong phạm vi của Khoa nhằm giải quyết những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã được duyệt.

Dịch thuật các tài liệu, văn bản nước ngoài (tiếng Anh và tiếng Nhật) có liên quan đến các lĩnh vực của Trường.

IV. Thành tích nổi bật

Ý thức được ‘ngoại ngữ’ là yếu tố không thể thiếu của người lao động trong thời đại mới, cán bộ giảng viên khoa NN đã không ngừng tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể hoàn thành sứ mệnh ‘trồng người’, góp phần vào công cuộc phát triển nguồn nhân lực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.