KHOA BỒI DƯỠNG VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Trưởng khoa: TS. Trần Anh Đức
Điện thoại: (0254) 3736577

I. Giới thiệu khoa

Quản lý, đào tạo hệ không chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng và liên kết đào tạo đại học.

Tổ chức, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong tỉnh BR - VT.

II. Đội Ngũ Giảng Viên

TS. Trần Anh Đức - Trưởng khoa.

ThS. Võ Ngọc Linh Giang - Giảng viên

ThS. Vũ Thị Nga – Chuyên viên.

III. Thành tích nổi bật