Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Sáng 26 tháng 8 năm 2009, tại Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng bộ tài liệu ngữ văn địa phương dùng trong các trường trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề tài do ThS. Nguyễn Việt Hùng – Giảng viên khoa Xã hội Trường cao đẳng sư phạm Bà rịa – Vũng Tàu và CN. Đào Việt Hùng – Phó phòng THPT Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng chủ nhiệm đã được Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Bùi Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm khoa Ngữ văn trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh chủ trì nghiệm thu và đánh giá loại khá. Đây là một đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao. Nếu kết quả nghiên cứu này được chuyển giao đúng địa chỉ thì sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các trường trung học cơ sở trong tỉnh khi giảng dạy phần Ngữ văn địa phương.