Lịch bảo vệ đề tài khoa học cấp trường năm học 2012 - 2013

 

SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012-2013

 

Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài

Thời gian/địa điểm

1

Phạm Phi Hùng

Nghiên cứu sự phát triển thể chất của nữ sinh viên trường CĐSP BRVT sau 1 năm tham gia học chương trình giáo dục thể chất chính khóa

8 giờ ngày 01/6/2013

2

Võ Thị Thanh

Quan niệm về tình yêu của sinh viên trường CĐSP BRVT

14 giờ 30 ngày 03/6/2013

 

 

 

Bà Rịa, ngày 24  tháng 05  năm 2013

TRƯỞNG PHÒNG NCKH & QHQT

TS. Nguyễn Chí Tăng