Kế hoạch chuyên môn tháng 02/2014

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

PHÒNG ĐÀO TẠO

š&›

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ººººóºººº

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 02 NĂM 2014

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động của các khóa

K15

K16 & 38

 

K17 & 39

 

ĐHSP (Toán, Văn)

Tại chức 7(F, F1) , 8F

Tại chức 9E và 9F

 

I

(03 đến 09/02)

NGHỈ TẾT GIÁP NGỌ

 

II

( 10 đến 16/02)

- 15 (A4,C4): TTSP, tuần 1.

- Các lớp còn lại học tuần 6 của HK 6

 

 Học tuần 4 của HK4.

 

 Học tuần 1 của HK2.

 

Học các môn: GDTC2, Tiếng Anh 2, TT Hồ Chí Minh, TLH đại cương

Tự ôn thi

9E: Thi HP theo kế hoạch  vào  ngày 15 và 16/02. (P.A203).

9F: Học theo Thời khóa biểu ngày 16.

 

III

(17 đến 23/02)

- 15 (A4,C4): TTSP, tuần 2.

- 15(B1,D1,M,N): TTSP, tuần 1

- Các lớp còn lại học tuần 7 của HK 6

 

Học tuần 5 của HK4.

(Riêng 38 M: TTSP, tuần 1)

 Học tuần 2 của HK2.

 

Như trên (tiếp theo)

Thi tốt nghiệp ngày 22/02

9E: Thi HP theo kế hoạch  vào  ngày 22 và 23/02. (P.A203).

9F: Học theo Thời khóa biểu ngày 23.

 

IV

(24/02 đến 02/3)

- 15 (A4,C4): TTSP, tuần 3.

- 15(B1,D1,M,N): TTSP, tuần 2

- Các lớp còn lại học tuần 8 của HK 6

 

Học tuần 6 của HK4.

(Riêng 38 M: TTSP, tuần 2)

 Học tuần 3 của HK2.

 

Như trên (tiếp theo)

Xem  kết quả thi

9E: Thi HP theo kế hoạch  vào  ngày 01 và 02/3. (P.A203)

9F: Học theo Thời khóa biểu ngày 02/3.

Lưu ý:

1/ Đối với lớp Nghiệp vụ sư phạm tiểu học: Vẫn học theo kế hoạch vào các ngày chủ nhật (09, 16, 23/02 và 02/3). Các Giảng viên phụ trách nhớ thực hiện đúng lịch.

2/ Đối với các lớp đi TTSP: Các đoàn chủ động thực hiện theo kế hoạch: Tiểu học là sáng 10/02/2014; THCS và Mầm non là sáng 17/02/2014.

 

Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2014

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Thiện Thắng