Thông tin hợp tác với trường Đại học Rajabhat Rajanagarinda - Thái Lan

15h00 ngày 20 tháng 11 năm 2014, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp đoàn đại biểu trường Đại học Rajabhat Rajanagarinda - Thái Lan.

    

     Nhận lời mời của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đoàn đại biểu trường Đại học Rajabhat Rajanagarinda - Thái Lan đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo nhà trường. Sau 2 giờ cùng thảo luận, hai bên đi đến nhất trí sẽ liên kết hợp tác trao đổi sinh viên. Kế hoạch hợp tác, nội dung, hình thức và thời gian trao đổi sinh viên sẽ được bàn bạc chi tiết cụ thể sau nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà trường nói chung và của sinh viên nói riêng giữa hai bên.

      Về phía trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu có các đồng chí trong ban Giám hiệu; trưởng phòng Hành chánh-Tổ chức, Nghiên cứu khoa học-Quan hệ quốc tế, Đào tạo và một số cán bộ, chuyên viên, giảng viên nhà trường.

      Về phía đại biểu trường Đại học Rajabhat Rajanagarinda-Thái Lan có 7 thành viên do TS.Taweesil Koolnapadol, Trưởng khoa sư phạm làm trưởng đoàn.

      Nhận lời mời của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu đoàn đại biểu trường Đại học Rajabhat Rajanagarinda-Thái Lan đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo nhà trường. Sau 2 giờ cùng thảo luận, hai bên đi đến nhất trí sẽ liên kết hợp tác trao đổi sinh viên. Kế hoạch hợp tác, nội dung, hình thức và thời gian trao đổi sinh viên sẽ được bàn bạc chi tiết cụ thể sau nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà trường nói chung và của sinh viên nói riêng gữa hai bên.

 Một số hình ảnh về việc thăm và làm việc với lãnh đạo nhà trường