Thông báo số 2 về Hội thảo khoa học toàn quốc

 

HỘI  KHOA  HỌC TÂM LÝ –  GIÁO DỤC

VIỆT NAM

                          

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               

         Số : 35 -2015/TB-TWH

                                                                                 Hà Nội, ngày  27  tháng 4  năm 2015

 THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC

“Động cơ học tập của người học và trách nhiệm của người dạy – Thực trạng và giải pháp

            Kính gửi:

- Chủ tịch Các tỉnh, thành hội, hội ngành KHTL-GD;

- Giám đốc các Trung tâm, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội;

- Chủ tịch các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội;

- Các nhà khoa học, các cộng tác viên.          

 

Ngày 18-3-2015, Thường trực TW Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam đã ra Thông báo về  Hội thảo khoa học toàn quốc mang tên  “Động cơ học tập của người học và trách nhiệm của người dạy – Thực trạng và giải phápsẽ được tổ chức vào ngày 17 - 18 tháng 7 năm 2015 tại thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lãnh đạo TW Hội xin thông báo tiếp một số điểm mới cần lưu ý tại Thông báo số 2 về Hội thảo này như sau:

1. Nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các học viên cao học và nghiên cứu sinh được quyền công bố các nghiên cứu của mình trong các ấn phẩm của Hội, góp phần khẳng định, ghi nhận thành tựu khoa học của các cá nhân, động viên các hội viên trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các hoạt động phát triển Hội ngày một lớn mạnh, tại cuộc họp Thường trực TW Hội ngày 24 tháng 4 năm 2015 đã đi đến quyết định: Kỷ yếu của các Hội thảo quốc gia do TW Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam tổ chức sẽ được chọn lọc thông qua một Hội đồng chỉ đạo và Hội đồng biên tập gồm các nhà khoa học có uy tín và sẽ được in chính thức (có giấy phép xuất bản) tại một nhà xuất bản của quốc gia. Cuộc họp cũng đã khẳng định quyết định này sẽ được thực hiện ngay kể từ Hội thảo khoa học toàn quốc đã được thông báo mang tên “Động cơ học tập của người học và trách nhiệm của người dạy – Thực trạng và giải phápsẽ được tổ chức vào ngày 17 - 18 tháng 4 năm 2015 tại thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu. Kỷ yếu hội thảo sẽ được phát hành tại Hội thảo, bán cho các đại biểu theo giá bìa của Nhà xuất bản.

2. Vì lý do trên, Thường trực TW Hội xin được thông báo tiếp (tại Thông báo số 2 này) cho tất cả các đơn vị cơ sở của Hội, các nhà khoa học, các hội viên tham gia viết và gửi báo cáo tham luận cho Hội thảo khoa học toàn quốc lần này đặc biệt lưu ý một số vấn đề như sau:

     2.1. Đề nghị các tác giả chấp hành nghiêm các điều luật về Quyền tác giảQuyền sở hữu trí tuệ được ghi trong Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội thông qua tại bộ luật số 50/2005/QH11 ngày 29-11-2005, trên cơ sở đảm bảo tính khoa học, chuẩn xác, trung thực trong bài biết.

2.2.Các bài tham gia Hội thảo cần ghi rõ đầy đủ Họ và Tên, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, đơn vị, điện thoại, Email để Ban biên tập tiện liên hệ khi cần.

           2.3. Bài viết được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, dãn cách dòng exactly 17 pt, font Times New Roman, cỡ chữ 13, độ dài dưới 10 trang (không kể Danh mục tài liệu tham khảo và Tóm tắt); margins: Top 2cm, bottom 2 cm, left 2,5 cm, right 2 cm. Các tác giả gửi cả bài viết (bản cứng) và bản mềm (file bài viết) về TW Hội Khoa học TL-GD VN theo địa chỉ bưu điện: Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, t/p Hà Nội và gửi qua đường email: hoikhoahoctlgdvn@yahoo.com.vn trước ngày 31 tháng 5 năm 2015 (tức là sớm hơn thông báo đã gửi 15 ngày). Căn cứ vào ngày được ghi nhận trên bì thư của bưu điện và trên máy vi tính, Ban tổ chức Hội thảo sẽ xin không nhận các bài gửi tới BTC sau thời điểm trên.

2.4. Các bài viết có chất lượng sẽ được chọn, đăng tải trên Website của Hội, và được in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia tại NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

2.5. Ban tổ chức Hội thảo mong các tác giả quan tâm tới các yêu cầu sau:

           + Không gửi bài đã được in tại một báo hoặc một tạp chí khác;

           + Các số liệu, trích dẫn cần chuẩn xác, có xuất xứ rõ ràng;

           + Cuối bài viết có danh mục tài liệu tham khảo;

           + Cuối cùng là bản tóm tắt từ 5 – 7 dòng bao gồm: nội dung khoa học của bài báo và các từ khóa của bài báo để tiện cho tra cứu. Danh mục các báo cáo và nội dung tóm tắt sẽ được phát hành cho các đại biểu tham dự Hội thảo.

          3. Ban tổ chức Hội thảo mong muốn nhận được nhiều tham luận của các đơn vị, các nhà khoa học và các hội viên gửi đến đúng hạn.

     Trung ương Hội trân trọng thông báo!

 

HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ-GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

 

(Đã ký)

 

GS. TS. NGUYỄN NGỌC PHÚ