Thông báo: V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016 của BQL Ký túc xá

THÔNG BÁO CỦA BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
Về việc sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên
Năm học 2015 – 2016 

Sinh viên các lớp 1ĐH, CĐ K17,18 & TC K40 có nguyện vọng đăng kí vào ở kí túc xá năm học 2015 - 2016, vui lòng làm các thủ tục theo trình tự sau:

  1. Mua hồ sơ đăng ký tại Phòng Công tác sinh viên (P.A102) theo thời gian phân bố như sau:

- SV hệ CĐ khóa 17 đăng kí vào ngày 29 & 30/07/2015, nhận phòng ở vào ngày 02/08/2015;

- HS hệ TC khoá 40 đăng kí vào ngày 05 & 06/08/2015 và nhận phòng ở vào ngày 09/08/2015;

- SV hệ CĐ khóa 18 đăng kí vào ngày 12 & 13/08/2015, nhận phòng ở vào ngày 16/08/2015;

- SV các lớp 1ĐH đăng kí trong 2 ngày 19 & 20/08/2015, nhận phòng ở vào ngày 23/08/2015.

2. HSSV ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong hồ sơ.

3. Nộp lệ phí (600.000 đồng/năm) tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.A107).

4. Mang hồ sơ và biên lai nộp lệ phí đến Phòng Công tác sinh viên (P.A102) để được sắp xếp phòng ở. 

Lưu ý:

- Đăng kí trong giờ hành chính;

- Sáng: từ 7giờ - 11giờ30; chiều: từ 13giờ30 - 17giờ00. 

 

 

Bà Rịa, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ