Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm - Bậc 1

SỞ GD& ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 46/TB-NVSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v: MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM BẬC 1 – KHÓA 16)

 Để đáp ứng nhu cầu được đào tạo Nghiệp vụ sư phạm của cán bộ, công chức đang công tác nhưng chưa qua đào tạo Nghiệp vụ sư phạm và sinh viên các ngành ngoài sư phạm có nguyện vọng được tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục - đào tạo, Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở lớp đào tạo Nghiệp vụ sư phạm bậc 1, khóa 16, cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÍ

- Sinh viên các lớp năm cuối chưa học Nghiệp vụ sư phạm và những học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp tại trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Các đối tượng khác đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học có nhu cầu lấy Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm bậc 1.

2. NGÀY KHAI GIẢNG: Dự kiến 7g30 ngày 04/6/2016 tại phòng A106 (khu A).

3. THỜI GIAN HỌC

-  Lớp học từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kết thúc vào đầu tháng 7/2016.

-  Lớp học ngày thứ bảy và ngày chủ nhật hàng tuần, kết thúc cuối tháng 7/2016.

-  Thời khóa biểu cụ thể sẽ phát hành trong ngày khai giảng.

4.CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÍ

Đăng ký theo mẫu (kèm theo 1 bản photo bằng cấp cao nhất có công chứng) tại Phòng Đào tạo (phòng 205) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02 tháng 6  năm 2016.

6. HỌC PHÍ: 3.000.000 đồng/1 người/1 khóa học.

Riêng sinh viên đang học tại trường CĐSP Bà Rịa -Vũng Tàu được giảm 40%.

( Học phí nộp tại phòng Kế hoạch - Tài chính, khi đăng ký học)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại Phòng Đào tạo: 0643.826.644 (giờ hành chính), di động 0904.141.206 (gặp cô Tú Anh).

   

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH