Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp và kế hoạch xét tốt nghiệp lần 2 năm 2016

Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp

Kế hoạch xét tốt nghiệp lần 2 năm 2016

1. Nộp đơn xin phúc khảo (nếu có) tại phòng Đào tạo (P. 205) đến hết ngày 26/10/2016 (trong giờ hành chính)

2. Xem kết quả công nhận tốt nghiệp ngày 28/10/2016 trên website nhà trường

3. Nhận bằng tốt nghiệp & bảng điểm từ ngày 03/11/2016 tại phòng Đào tạo (P. 206) gặp thầy Châu.