Lịch công tác: Tuần 37 (từ 10 đến 16/4/2017)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
10/4

Sáng

- 7h: Chào cờ đầu tuần tại các Khoa.
- 8h: Dự Hội thảo Toán học tại Phú Yên.
- 8h: Họp giao ban BGH và P. TC - HC tại P. 202. TP: BGH, Ô. Quang, Ô. Đức.

- Lãnh đạo các Khoa
- Ô. Hải
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
11/4

Sáng

- 7h30: Chấm thi CBQL giỏi tại Vũng Tàu (cả ngày).

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
12/4

Sáng

- 8h: Dự thi Olympic Toán học toàn quốc tại Phú Yên. TP: Theo quyết định.

- Ô. Hải

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
13/4

Sáng

- 8h: Làm việc với Đoàn kiểm tra an toàn PCCC của CA tỉnh tại P. 204. TP: Ô. Dũng, Ô. Quang. 

- Ô. Dũng 

 

Chiều

- 14h:Dự Họp tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
- 15h: Tham dự Đại hội TDTT P. Phước Trung. TP: Theo quyết định. 

- B. Tú Anh
- P. CTSV

 

Thứ sáu
14/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 15/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 16/4

Sáng

- 6h30: Dự Khai mạc Đại hội TDTT P. Phước Trung. TP: Theo quyết định.
- 8h: Dự thi MOS tại TP. HCM. TP: Theo quyết định.

- B. Chi

- Ô. Nguyễn Văn Hảo

 

Chiều