Chương trình Học bổng Sinh viên Việt Nam của Chương trình Fulbright tại Việt Nam

Chương trình Fulbright tại Việt Nam trân trọng thông báo về việc tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học bổng Sinh viên Việt Nam

Kính gửi các anh/chị:

Chương trình Fulbright tại Việt Nam trân trọng thông báo về việc tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học bổng Sinh viên Việt Nam . Đây là học bổng toàn phần dành cho công dân Việt Nam theo học bậc học Thạc sỹ tại Hoa Kỳ bắt đầu từ năm học 2011-2012. Xin vui lòng xem thêm chi tiết về chương trình này tại trang web:  http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html

Hạn nộp hồ sơ cho chương trình này là ngày 1/4/2010.

Trân trọng,

Chương trình Fulbright Việt Nam