Danh sách CB coi thi Tiếng Anh đầu vào năm 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 12  tháng  09  năm 2017

 

DANH SÁCH CÁN BỘ COI THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM 2017

Sáng thứ 7, ngày 16 tháng 9 năm 2017

Trực thi: Ông Nguyễn Hữu Thế, Bà Tiền Tú Anh, Bà Nguyễn Diễm Nhung; Bà Nguyễn Thị Bích Mai

TT

HỌ  VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Lê Thị Xuân Vũ

Khoa Ngoại ngữ

 

2

Hà Thị Kim Hằng

Khoa Ngoại ngữ

 

3

Nguyễn Thị Nhung

Khoa Ngoại ngữ

 

4

Phùng Thị Sinh

Khoa Ngoại ngữ

 

5

Ngô Thị Huyền Trang

Khoa Ngoại ngữ

 

6

Trần Thị Thanh Tú

Khoa Ngoại ngữ

 

7

Hồ Viết Hùng

Khoa KTQL

 

8

Đinh Thị Thúy Nga

Khoa KTQL

 

9

Bế Thị Hồng

Khoa KTQL

 

10

Phạm Ngọc Nguyên

Khoa KTQL

 

11

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Khoa KTQL

 

12

Hoàng Thị Như Trang

Khoa KTQL

 

13

Nguyễn Văn Tráng

Khoa KTQL

 

14

Phạm Văn Hiếu

Khoa Tiểu học

 

15

Phạm Phi Hùng

Khoa Tiểu học

 

16

Hoàng Văn Chỉnh

Khoa Tiểu học

 

17

Trần Thị Thuý Hà

Khoa Tiểu học

 

18

Trần Thu Hiền

Khoa Tiểu học

 

19

Triệu Thị Thu Hiền

Khoa Tiểu học

 

20

Võ Thị Hoài Hương

Khoa Tiểu học

 

21

Trần Thị Bích Huyền

Khoa Tiểu học

 

22

Trần Khiêm

Khoa Tiểu học

 

23

Nguyễn Thị Hồng Lam

Khoa Tiểu học

 

24

Nguyễn Thị Huyền Nhi

Khoa Tiểu học

 

25

Trần Thị Mai Nhi

Khoa Tiểu học

 

26

Huỳnh Thị Thùy Trang

Khoa Tiểu học

 

27

Trương Quốc Trung

Khoa Tiểu học

 

28

Nguyễn Thị Thu Vân

Khoa Tiểu học

 

29

Trần Minh Hiếu

Khoa Tự nhiên

 

30

Nguyễn Thị Lan

Khoa Tự nhiên

 

31

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Khoa Tự nhiên

 

32

Phạm Thế Nhân

Khoa Tự nhiên

 

33

Trịnh Ngọc Phúc

Khoa Tự nhiên

 

34

Nguyễn Hòa Hiệp

Phòng TC-HC

 

 Ghi chú: Cán bộ coi thi có mặt tại hội đồng thi (A106) lúc 7 giờ 30 phút

HIỆU TRƯỞNG