Kết quả xếp lớp Anh văn 1 - Khóa 21 và Anh văn cơ bản 1 - Khóa 43

Dựa trên kết quả kiểm tra anh văn đầu vào: Xin mời xem chi tiết tại đây

Nhà trường xếp các lớp như sau:

Hệ Cao đẳng 

1. Danh sách các lớp Anh văn 1  (gồm 5 lớp)

2. Danh sách các lớp Anh văn dự bị (gồm 3 lớp)

Hệ Trung cấp

1. Danh sách các lớp Anh văn cơ bản 1  (gồm 2 lớp)

2. Danh sách các lớp Anh văn dự bị (gồm 1 lớp)

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Đào tạo (gặp cô Tú Anh) để được giải quyết.