Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng anh ở mầm non năm 2017

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

            Số :        /CĐSP - BD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 19 tháng 9  năm 2017

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở  MẦM NON NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm 2017, nhằm đáp ứng việc tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non theo tinh thần công văn số 1303/BGD ĐT – GDMN,  ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở mầm non, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Giáo viên Tiếng Anh đang tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non.

- Giáo viên Tiếng Anh đang giảng dạy ở các cấp học khác có nhu cầu giảng dạy Tiếng Anh ở Mầm non.

- Cử nhân Tiếng Anh đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở Mầm non.

2. Chương trình: 345 tiết

3. Thời gian, địa điểm học                         

      - Thời gian: Học các ngày thứ bảy, chủ nhật, hè. Dự kiến khai giảng trong tháng 10/2017 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho học viên).

      - Địa điểm họcTrường Cao đẳng sư phạm, số 689 Cách mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa.

4. Học phí khóa học: 4.000.000 đồng/học viên/khóa.  

5. Kết quả khóa học: Học viên hoàn thành khóa học được trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy Tiếng Anh ở Mầm non.

6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

      Khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm vào các ngày trong tuần (trừ chủ nhật). Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Khoa Bồi dưỡng ĐT: 0254.736.577; Phòng Đào tạo  ĐT 0254.826.644; Website: http://cdspbrvt.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Sở GD & ĐT (thay bc);

- Phòng GD & ĐT;

- Cơ sở GDMN;

- Website nhà trường;

- Lưu: HC, BD, ĐT.