Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và kế hoạch xét tốt nghiệp hệ Trung cấp - năm 2017

Xin mời xem kết quả chi tiết tại đây

 

Lưu ý:

 

1) Nhận đơn và lệ phí xin phúc khảo của học sinh (nếu có) tại P. Đào tạo (C201, Cô Nhung) từ khi thông báo kết quả thi đến hết ngày 24/10/2017.

 

2) Công bố kết quả công nhận tốt nghiệp: ngày 27/10/2017 trên Website của trường/bảng tin P. Đào tạo.

 

3) Cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm ngày: 02/11/2017, tại P. Đào tạo (C201, Thầy Châu).