THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA THI NGÀY 09,10/12/2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
KHÓA THI NGÀY 09, 10/12/2017

  • Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày công bố đến hết ngày 27/12/2017 tại phòng Đào tạo
  • Thời gian nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học từ ngày: 02/01/2018 đến ngày 06/01/2018
    Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên