Lịch công tác tuần: Tuần 28 (từ ngày 12 đến 18/02/2018)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
12/02/2018

Sáng

- 7g00: Các đơn vị làm việc theo kế hoạch.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
13/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
14/02

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(đến hết ngày
20/02/2017, tức ngày 05/01 âm lịch)

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
15/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 22g: Đón giao thừa tại P. 203. TP: BGH, lãnh đạo các đơn vị, CBVC.

- Lãnh đạo trường

 

Thứ sáu
16/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 17/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 18/02

Sáng