Danh sách HSSV đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 3/2018

Danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp hệ Cao đẳng(tải về tại đây)

Danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp hệ Trung cấp (tải về tại đây)

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Đào tạo (P.301) hoặc gọi theo số điện thoại (0254) 3826644 hạn chót đến hết ngày 07/3/2018