THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VLVH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU   
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v : LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VLVH
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 

      Hội đồng thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm thông báo đến các thi sinh dự thi kế hoạch như sau:

      1. Địa điểm thi: Phòng thi E202, E203 

      2. Kế hoạch thi:

      Chiều ngày 09/6/2018 (từ 13 giờ 00 đến 13 giờ 30): thí sinh đến nhận thẻ dự thi tại phòng thi (danh sách đính kèm) và khai mạc thi, sau đó thi các môn cụ thể như sau:

Ngày thi

Giờ thi

Môn thi

Hình thức thi

(Thời gian làm bài)

09/6/2018

(thứ 7)

 

13 giờ 45

 

Tâm lý-Giáo dục

Tự luận

150 phút

10/6/2018

(CN)

7 giờ 30

 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với tác phẩm văn học

Tự luận

150 phút

10/6/2018

(CN)

13 giờ 30

Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh

Tự luận

150 phút

      3. Công bố kết quả:

      Ngày 14/6/2018 thí sinh xem kết quả điểm thi tuyển tại phòng Đào tạo hoặc trên Website http://www.cdspbrvt.edu.vn, đồng thời nộp đơn xin phúc khảo (nếu có) cho đến hết ngày 21/6 /2018.

      Sáng ngày 15/6/2018 công bố kết quả trúng tuyển niêm yết tại phòng Đào tạo hoặc trên Website http://www.cdspbrvt.edu.vn

      Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học tại phòng Công tác sinh viên vào 2 ngày 15&16/6/2018.

      Khai giảng và học vào ngày 18/6/2018 (khai giảng lúc 7giờ 30 tại Giảng đường 1).

                                                                          Bà Rịa, ngày 07 tháng 6 năm 2018

                                                                           HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH

Danh sách thí sinh dự thi (tải về)