Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2018)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
11/6/2018

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00: Triển khai thi HKII CĐ21 và TC43 tại phòng họp 303. TP: Lãnh đạo Hội đồng thi và theo phân công.
- 8g00: Tham gia lớp bồi dưỡng "Chống bạo lực, bạo hành trẻ em". Thành phần và địa điểm theo thông báo (02 ngày).
- 8g30: Chấm thi tuyển sinh khóa 15F tại phòng họp 303; TP: Tổ thư ký và theo phân công.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Phòng Đào tạo

- Khoa Bồi dưỡng 

- Phòng Đào tạo

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
12/6

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Hạnh, Ô. Tăng. Ô. Thắng, B. Trần Hiền.

- Ô. Hạnh

 

Thứ tư
13/6

Sáng

- 8g00: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Hạnh, Ô. Hải, Ô. Đức.  

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g00: Họp Hội đồng thi tuyển sinh khóa 15F tại phòng họp 304. TP. Theo QĐ số 114 ngày 28/5/2018.
- 14g00: Làm việc với UBND phường Long Toàn.

- Ô. Hạnh

- Ô. Lực

 

Thứ năm
14/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
15/6

Sáng

- 8g00: Nhận hồ sơ nhập học khóa 15F tại phòng Công tác sinh viên (2 ngày).
- 9g00: Họp Ban tổ chức “Ngày hội gia đình 28/6/2018” tại phòng họp 304. TP: BCH Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP và theo triệu tập.

- Phòng CTSV
- Ô. Sơn

 

Chiều

- 13g30: Dự Hội nghị về công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2018 tại TP. HCM. Ô. Hải, Ô. Long.

- Ô. Hải

 

Thứ bảy 16/6

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 17/6

Sáng