THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI NĂNG KHIẾU (ĐỌC DIỄN CẢM - HÁT) NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (HỆ CAO ĐẲNG)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI NĂNG KHIẾU (ĐỌC DIỄN CẢM - HÁT)
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (HỆ CAO ĐẲNG)

 

 1. Thủ tục đăng ký dự thi và lệ phí thi

- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (thí sinh download tại đây).

- 2 ảnh 3 x 4 được chụp (kiểu chứng minh nhân dân) trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

- Lệ phí dự thi năng khiếu (300.000 đồng/thí sinh).

2. Lịch đăng kí và thi tuyển môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm-Hát)

- Thời gian nhận hồ sơ: đến trước 17 giờ ngày 04/7/2018.

- Thời gian hướng dẫn ôn thi: 8 giờ (thứ bảy) ngày 30/6/2018 tại Giảng đường 1.

- Thời gian thi: 7 giờ ngày 07/7/2018.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo (Phòng 301 khu hiệu bộ), Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại 0254 3 826644.

Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm Non, phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm-Hát) tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.