Thông báo V/v Thi Chứng Chỉ Quốc Gia Tiếng Anh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BR – VT
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 12 tháng  07 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v Thi Chứng Chỉ Quốc Gia Tiếng Anh

1. Đăng ký dự thi:

          Ngày 12/08/2018  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  sẽ tổ chức kỳ thi CCQG TIẾNG ANH trình độ A, B, C (Tương đương bậc 1, 2, 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc).

2. Nộp hồ sơ trước ngày: 04/08/2018

3. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (phát tại văn phòng Trung tâm NN – TH).

- 02 tấm hình 3x4 cm (chụp chưa quá 6 tháng để dán lên phiếu Đăng ký dự thi)

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh (bản phô tô).

4. Lệ phí dự thi:

- Trình độ Anh văn A: 300,000 đồng;

- Trình độ Anh văn B: 350,000 đồng;

- Trình độ Anh văn C: 395,000 đồng;

5.Thời gian thi: 7g00 Chủ nhật, ngày 12/08/2018 

Ghi chú: Khi đi thi thí sinh phải mang theo Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Học sinh, Sinh viên (Sinh viên của Trường CĐSP).

- Để biết thêm chi tiết, liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phòng D102 ( Khu D), Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

         Số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa.

          Số điện thoại: (0254) 3.736.536 – 0933.729.788 – 01667.499.868.

- Thời gian làm việc: (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7)

   Buổi sáng: 7g00 – 11g30 ; Buổi chiều: 13g30 – 17g00; Buổi tối : 17g00 – 20g00.

 
 

GIÁM ĐỐC