Thông báo của Ban Quản lý KTX về việc sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên Hệ CĐ khóa 20, 21 & Hệ TC khóa 43

THÔNG BÁO CỦA BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Về việc sắp xếp chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên
 Hệ CĐ khóa 20, 21 & Hệ TC khóa 43

 

Sinh viên hệ CĐ khóa 20, 21 & TC khóa 43 có nguyện vọng đăng kí vào ở kí túc xá vui lòng làm thủ tục theo trình tự sau: 

1. Nhận hồ sơ đăng kí tại Phòng Công tác sinh viên, cụ thể:

+ Đối với SV hệ CĐ khóa 20 và TC khoá 43 đăng kí trong 2 ngày 04 & 05/08/2018.

+  Đối với SV hệ CĐ khóa 21 đăng kí KTX vào 2 ngày 11 &12/08/2018.

2. Ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong hồ sơ.

3. Nộp lệ phí (1.000.000 đồng/năm) tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.A104).

4. Mang hồ sơ và biên lai nộp lệ phí về Kí túc xá (P.107).

gặp thầy Đại & thầy Thanh để được sắp xếp phòng ở. *ĐT liên hệ:

+ 0979.488.925 - Thầy Thanh; + 0983.884.096 - Thầy Đại.

Lưu ý: - Đăng kí trong giờ hành chính.

            - Sáng: 7giờ - 11giờ; chiều: 13giờ30 – 17giờ30.

 

Bà Rịa, ngày 17 tháng 07 năm 2018

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ