Lịch công tác tuần 01 (từ ngày 06/8 đến ngày 12/8/2018)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
06/8/2018

Sáng

- 7g00: Khai mạc tuần SHCD – HSSV K20.
- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 8g00 – 9g00: Hiệu trưởng tiếp CBVC, HSSV tại phòng 201.
- 13g00: Dự Hội thảo tại Vũng Tàu.

- Phòng CTSV
- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Hạnh
- Ô. Sơn

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
07/8

Sáng

- 7g30: Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè 2018 tại TTHC tỉnh. TP: Giảng viên không có giờ dạy.

- Khoa Bồi dưỡng

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
08/8

Sáng

- 8g00: Họp Ban giám hiệu và trưởng các phòng.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 15g30: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
09/8

Sáng

- 10g30: Họp mặt chia tay cô Văn Thị Thảo tại phòng họp 304. TP: Chi bộ, Công đoàn TN - XH và theo Thư mời.

- Ô. Việt Hùng

 

Chiều

- 14g00: Họp xét sản phẩm NCKH năm học 2017 - 2018 tại phòng họp 304. TP: Hội đồng khoa học nhà trường.
- 15g00: Dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng tại trường ĐHSP TPHCM.

- Ô. Hải

- Ô. Hạnh

 

Thứ sáu
10/8

Sáng

- 7g30: Dự Hội nghị công tác HSSV tại Quy Nhơn.
- 8g00: Dự họp giao ban công tác thư viện tại Thư viện tỉnh.

- B. Lê Chi
- B. Phương Anh

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị báo cáo viên tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Tân, Ô. Duệ, B. Như Trang.

- Ô. Tân

 

Thứ bảy 11/8

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 12/8

Sáng