THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SƯ PHẠM
BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 18 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2018

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018 như sau:

1.1. Các ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung (60 chỉ tiêu)

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ theo điểm thi THPT quốc gia năm 2018

Điểm chuẩn xét theo điểm ghi trong học bạ THPT

Ghi chú

1

Giáo dục Tiểu học

51140202

15

22.5

 

2

Sư phạm Tin học

51140210

15

16.5

 

3

Sư phạm Lịch sử

51140218

15

16.5

 

4

Tiếng Anh

51220201

13

19

 

5

Tiếng Nhật 

51220209

13

18

 

6

Kế toán

51340301

11

16.5

 

7

Quản trị văn phòng

51340406

11

16.5

 

1.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (tải tại đây);

- Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nếu xét theo điểm thi THPT quốc gia) hoặc Bản phô tô học bạ THPT (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

2.3. Hình thức, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

2.3.1.Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng một trong hai hình thức sau đây:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

2.4.2. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 31/8/2018.

2.4.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Đào tạo (Phòng 301, Khu Hiệu bộ), trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ghi chú:

Ngày 03/9/2018 nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trên website: www.cdspbrvt.edu.vn

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH