THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2018

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển ngành Sư phạm Mầm non năm 2018 như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển

- Điểm trúng tuyển theo điểm thi THPT quốc gia 2018: 13 điểm

- Điểm trúng tuyển theo điểm học bạ THPT: 17.75 điểm

Ghi chú:

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Danh sách thí sinh trúng tuyển tại đây

2. Thời gian xác nhận nhập học và nhận giấy báo nhập học

Từ ngày 20/8/2018 đến 17h00 ngày 31/8/2018 thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học và nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 để xác nhận nhập học.

- Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua Bưu điện.

- Địa chỉ nộp: Phòng Đào tạo (Phòng 301, khu Hiệu bộ), trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3826644

3. Thời gian và địa điểm nhập học

- Thời gian nhập học: Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 31/8/2018.

- Địa điểm nhập học: Phòng Công tác Sinh viên (Giảng đường 2), trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3736576

- Ngày học chính thức: 10/9/2018.

- Hồ sơ nhập học xem tại đây

                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                         (đã ký)

                                                                                   HỒ CẢNH HẠNH