KẾ HOẠCH THI NĂNG KHIẾU VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON (HỆ TRUNG CẤP) NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 20 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI NĂNG KHIẾU VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON (HỆ TRUNG CẤP) NĂM 2018

 

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kế hoạch thi năng khiếu và xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành Sư phạm Mầm non năm 2018 như sau:

1.1. Hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển

 - Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu (tải tại đây);

 - Phiếu đăng ký thi năng khiếu Ngành Sư phạm Mầm non (tải tại đây);

 - Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (nếu xét theo điểm thi THPT quốc gia) hoặc Bản phô tô học bạ THPT (kèm theo bản chính để đối chiếu);

 - Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

 - Lệ phí thi và xét tuyển: 300.000 đồng

1.2. Hình thức, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

1.2.1.Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng một trong hai hình thức sau đây:

 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

 - Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

1.2.2. Thời gian nộp hồ sơ và thi năng khiếu:

Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 06/9/2018.

Ngày thi năng khiếu (môn Đọc diễn cảm và Hát): Sáng thứ 7, ngày 08/9/2018.

1.2.3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Công tác sinh viên (Giảng đường 2), trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 02543 736576.

Ghi chú:

Ngày 10/9/2018 nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trên website: www.cdspbrvt.edu.vn

                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH