Các Đoàn khoa ra quân thực hiện phần việc thanh niên

Nhằm giáo dục đoàn viên sinh viên ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp.

Chiều ngày 27/8/2018, tất cả các chi đoàn trong toàn trường đã đồng loạt ra quân thực hiện phần việc thanh niên năm học 2018-2019. Các đoàn khoa phụ trách một khu vực trong khuôn viên nhà trường. Mỗi chi đoàn đảm nhận việc chăm sóc một số bồn hoa, cây cảnh trong khu vực thuộc đoàn khoa. Cụ thể:

  • Đoàn khoa Tiểu học: Kí túc Xá, Sân vận động, Sân Căn tin
  • Đoàn khoa Tự nhiên - Xã hội: Khu E, nhà đa năng
  • Đoàn khoa Ngoại ngữ: Khu B (Phòng máy, phòng đàn), Khu D (thư viện)
  • Đoàn khoa Kinh tế - Quản lý: Vườn hoa thanh niên, Khu C (nhà xe)

Chiều thứ 6 hàng tuần, BCH Đoàn các khoa sẽ kiểm tra việc thực hiện phần việc của các chi đoàn. Thứ 6 tuần cuối tháng, UBKT Đoàn trường chấm điểm việc thực hiện và tổng kết khen thưởng vào cuối mỗi học kỳ.

Một số hình ảnh hoạt động: