Lịch công tác tuần 06 (từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
10/9/2018

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các khoa.
- 7g00: Khai mạc Tuần SHCD – HSSV K22 và K44.

- Lãnh đạo các khoa
- P. CTSV

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
11/9

Sáng

- 8g00: Dự họp tại BCH QS Bà Rịa.

- Ô. Quang

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
12/9

Sáng

- 8g00: Dự họp giao ban trường THCS tại TT GDTX Bà Rịa.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Dự họp Cụm thi đua số 2 tại Vũng Tàu.

- Ô. Dũng

 

Thứ năm
13/8

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g00: Trao học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội tại nhà đa năng. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các khoa.

- P. CTSV

 

Thứ sáu
14/9

Sáng

- 8g00: Dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm học 2017 – 2018 tại TP. Vũng Tàu. TP: Ô. Dũng, Ô. Sơn, Ô. Tráng.

- Ô. Sơn

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 15/9

Sáng

- 7g00: Test tiếng Anh đầu vào K22 va K44.
- 8g00: Tập huấn báo cáo viên tại giảng đường 1.

- Khoa Ngoại ngữ
- Ô. Tăng

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 16/9

Sáng