TUYỂN SINH VĂN BẢNG 2 NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BR-VT

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày    tháng 10 năm 2018

 THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

 

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2018 , cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm hoặc bằng Đại học Sư phạm và xếp loại học lực lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.

2. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
năm 2018

Mã tổ hợp xét tuyển

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán học, Ngữ văn, Đọc diễn cảm-Hát

M00

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

 

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội

C15

3

Sư phạm Tin học

51140210

Toán học, Vật lí, Hóa học

A00

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

 

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

- Đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo từ 1 – 1.5 năm (tùy theo ngành đào tạo). Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Cao đẳng chính quy văn bằng thứ 2 trong hệ thống văn bằng quốc gia.

- Học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật.

 

4. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

- Xét theo điểm ghi trong học bạ trung học phổ thông.

- Điểm xét tuyển là điểm trung bình của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển ở các học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên.

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

     5.1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

     5.2.Một bản photocopy Bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm hoặc Cao đẳng Sư phạm.

     5.3.Một bản photocopy Bảng điểm toàn khóa học Đại học Sư phạm hoặc Cao đẳng Sư phạm.

     5.4.Một bản photocopy Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

     5.5.Một bản photocopy học bạ THPT.

     5.6.Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

     5.7.Một bản photocopy CMND.

     5.8.Lệ phí hồ sơ và xét tuyển:  300.000 đồng /1 hồ sơ.

       (Các loại giấy tờ từ mục 2 đến mục 7 phải có bản chính để đối chiếu)

 

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo (Phòng 301, khu Hiệu bộ) trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2018.

 

7. THỜI GIAN THI MÔN NĂNG KHIẾU

- Thí sinh đăng ký ngành Giáo dục Mầm non phải tham dự kỳ thi năng khiếu môn Đọc diễn cảm – Hát.

- Thời gian thi: Sáng chủ nhật, ngày 09/12/2018

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách mạng Tháng tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 02543.826.644.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                                            HỒ CẢNH HẠNH