Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
08/10/2018

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.
- 9g00: Dự họp tại Sở Giáo dục tỉnh.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
09/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
10/10

Sáng

- 7g00: Dự tập huấn tại trường Quân sự tỉnh (01 ngày). TP: Ô. Dũng, Ô. Chiến, Ô. Viết Hùng.
- 9g00: Họp Thường trực Hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp lần 2 K42 tại phòng họp 303. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Dũng
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
11/10

Sáng

- 9g00: Họp trợ lí các khoa tại phòng CTSV.

- B. Lê Chi

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
12/10

Sáng

- 8g30: Dự họp tại Hội Khuyến học Tỉnh.

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 13/10

Sáng

- 7g00: Triển khai thi Tốt nghiệp lần 2 cho K42 tại phòng họp 303. TP: Theo triệu tập (thi 2 ngày).
- 7g30: Hội nghị CBVC năm học 2018 – 2019 tại giảng đường 1. TP: Toàn thể CBVC.

- P. Đào tạo

- BCH Công đoàn trường

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 14/10

Sáng