Danh sách HSSV đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp tháng 10/2018

1. Danh sách sinh viên Cao đẳng (tải về)

2. Danh sách học sinh Trung cấp (tải về)

3. Danh sách học viên VLVH (tải về)

Mọi thắc mắc xin phản hồi về p. Đào tạo (02543 826 644) trước 11 giờ ngày 17.10.2018