TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC KHAI GIẢNG KHÓA HỌC Ngày 03/12/2018

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Áp dụng từ ngày 01/09/2016

 

1. Trình độ A tương đương Bậc 1 (A1): FACE2FACE STARTER 

Lớp

Chương trình giảng dạy

Thời lượng

Học phí

FS1

Face2face Starter (unit 1 – unit 5)

60 tiết

720,000đ

FS2

Face2face Starter (unit 6 – unit 10)

60 tiết

720,000đ

FE1

Face2face Elementary (unit 1 – unit 3)

60 tiết

720,000đ

Ôn thi CCQG A/

Bậc 1 (A1)

Listening – Speaking – Writing – Reading

60 tiết

890,000đ

 2. Trình độ B: tương đương Bậc 2 (A2): FACE2FACE ELEMENTARY 

Lớp

Chương trình giảng dạy

Thời lượng

Học phí

FE2

Face2face Elementary (unit 4 – unit 8A-B)

60 tiết

780,000đ

FE3

Face2face Elementary (unit 8C-D – unit 12)

60 tiết

780,000đ

Ôn thi CCQG B/

Bậc 2 (A2)

Listening – Speaking – Writing – Reading

60 tiết

1,100,000đ

 3. Trình độ C: tương đương Bậc 3 (B1): FACE2FACE PRE-INTERMEDIATE

Lớp

Chương trình giảng dạy

Thời lượng

Học phí

FP1

Face2face Pre – Intermediate

(unit 1 – unit 4)

60 tiết

990,000đ

FP2

Face2face Pre – Intermediate

(unit 5 – unit 8)

60 tiết

990,000đ

FP3

Face2face Pre – Intermediate

(unit 9 – unit 12)

60 tiết

990,000đ

Ôn thi CCQG C/

Bậc 3 (B1)

Listening – Speaking – Writing – Reading

60 tiết

1,285,000đ

4. Tiếng Anh giao tiếp: SPEAK NOW 1 (ELEMENTARY)

Lớp

Chương trình giảng dạy

Thời lượng

Học phí

SN-E1

Four Coners (Elementary)

(chuyên luyện kỹ năng Nghe – Nói)

60 tiết

1,020,000đ

SN-E2

Four Coners (Elementary)

(chuyên luyện kỹ năng Nghe – Nói)

60 tiết

1,020,000đ

SN-P1

Four Coners (Pr-Intermediate)

(chuyên luyện kỹ năng Nghe – Nói)

60 tiết

1,140,000đ

 

SN-P2

Four Coners (Pr-Intermediate)

(chuyên luyện kỹ năng Nghe – Nói)

60 tiết

1,140,000đ

 

 

BẢNG QUI ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A, B, C

           - Tiếng Anh trình độ A tương đương bậc 1 Khung 6 bậc (A1)

           - Tiếng Anh trình độ B tương đương bậc 2 Khung 6 bậc (A2)

           - Tiếng Anh trình độ C tương đương bậc 3 Khung 6 bậc (B1)

           - Tin học trình độ A, B tương đương với Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản


 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN, TIẾNG TRUNG VÀ TIN HỌC

Áp dụng từ ngày 01/09/2016

 1. TIẾNG HÀN và TIẾNG TRUNG 

Lớp

Chương trình giảng dạy

Thời lượng

Học phí

Tiếng Trung

Tiếng Trung Cơ bản 1

45 tiết

855,000đ

Tiếng Hàn

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

45 tiết

855,000đ

 2. TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Lớp

Chương trình giảng dạy

Thời lượng

Học phí

Mô đun 1, 2

Hiểu biết về CNTT Cơ bản

30 tiết

480,000đ

Sử dụng máy tính

Mô đun 3, 4

Xử lý văn bản Cơ bản 

(Microsoft Word căn bản)

45 tiết

720,000đ

Sử dụng bảng tính Cơ bản

(Microsoft Excel căn bản)

Mô đun 5, 6

Sử dụng trình chiếu Cơ bản

( Microsoft Powerpoint căn bản)

35 tiết

560,000đ

Sử dụng Internet Cơ bản

 

TỔNG CỘNG

110 TIẾT

 

Ôn Tin CB

Tin Học Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản

45 tiết

740,000đ

 

Các ứng dụng khác theo yêu cầu của

học viên