THỜI KHÓA BIỂU - HKII - NĂM HỌC 2018-2019

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

- Thời khóa biểu K20 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 14.01.2019

  Lớp 20M1 và 20M2 sẽ học từ ngày 22.4.2019 đến ngày 18.05.2019

 Lớp 20C7 có thay đổi lịch học HP: Tổ chức sự kiện

 Danh sách học phần HỦY K20 (tải về)

- Thời khóa biểu K21 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 07.01.2019

  TKB tổ Kinh tế - Quản lý có thay đổi.

 02.01.19 -TKB học phần Rèn luyện NVSP thường xuyên có thay đổi.

 04.01.19 - TKB tổ Mầm Non thay đổi (sẽ áp dụng từ ngày 07.01.2019).

- Thời khóa biểu K22 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 15.02.2019

 14.1.19 - TKB lớp 22K thay đổi lịch học môn Quản trị học (cô Hồng Ngọc)

 15.2.19 - TKB điều chỉnh lớp 22M (Nhạc 2)

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

- Thời khóa biểu K43 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 26.12.2018

- Thời khóa biểu K44 (dành cho giảng viên) cập nhật ngày 15.02.2019

 15.2.19 - TKB thay đổi lịch dạy môn Văn học thiếu nhi + GDH

(thời khóa biểu cô Diệp có thay đổi)

Ghi chú: Lịch dạy và phòng học có thể thay đổi do phụ thuộc kết quả đăng ký học phần tự chọn của sinh viên