Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
03/12/2018

Sáng

- 7g00: Chào cờ toàn trường đầu tháng 12.
- 8g00 – 9g00: Hiệu trưởng tiếp CBVC, HSSV tại phòng 201.
- 8g00: Họp Đoàn CBVC tham quan học tập năm 2018 tại phòng họp 303.

- Phòng CTSV
- Ô. Hạnh
- Ô. Quang

 

Chiều

- 14g00: Tập huấn công tác cán bộ công đoàn tại trường THPT Trần Văn Quan. TP: Chủ tịch các công đoàn bộ phận.

- B. Khuyến

 

Thứ ba
04/12

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
05/12

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp lãnh đạo thường kì tại phòng họp 304. TP: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
06/12

Sáng

- 8g00: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
- 8g00: Dự Hội nghị trực tuyến tại Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Ô. Hải
- Ô. Lực

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
07/12

Sáng

- 8g30: Họp các đơn vị tư vấn tại phòng họp 304. TP. Ô. Hạnh, Ô. Dũng, B. Minh, Ô. Lực

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 08/12

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 09/12

Sáng