Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
07/01/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị.

- Lãnh đạo các đơn vị

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
08/01

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp thường trực Ban chỉ đạo TTSP tại phòng họp 303. TP: BGH, Ô. Thắng, Ô. Tăng, Ô. Khiết, B. Yến.

- Ô. Hạnh

 

Thứ tư
09/01

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tại TTHN tỉnh.
- 16g00: Họp mặt chia tay thầy Huy Thiềm và thầy Văn Hùng tại phòng họp 304. TP: Công đoàn khoa TN - XH và theo thư mời.

- Ô. Hạnh

- B. Lê Trung

 

Thứ năm
10/01

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Thỏa thuận dự toán năm 2019 tại Sở Giáo dục. TP: Ô. Dũng, B. Minh.
- 14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Dạy học và thi ngoại ngữ Emaster tại phòng Lab. TP: Ô. Long, Ô. Hiệp, giảng viên tiếng Anh.

- Ô. Dũng
- Ô. Long

 

Thứ sáu
11/01

Sáng

- 8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Dạy học và thi ngoại ngữ Emaster tại phòng Lab. TP: Ô. Long, Ô. Hiệp, giảng viên tiếng Anh.
- 9g00: Dự Hội nghị tại TP. HCM.

- Ô. Long

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị BCH Hội KHTLGD tại Vũng Tàu. TP: Ô. Hải, Ô. Thắng, Ô. Tăng, B. Hiền, Ô. Hiếu.

- Ô. Hải

 

Thứ bảy 12/01

Sáng

 - Dạy bù thời khóa biểu thứ 2 ngày 31/12/2018.
- 8g00: Dự Hội nghị về việc khảo sát Trung tâm GDQP&AN thuộc các Nhà trường Quân đội.

- GV có TKB
- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 13/01

Sáng