HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2018

      Ngày 23/01/2019, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018. Về dự Hội nghị có đồng chí Chu Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan Tỉnh; các đồng chí là cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng trực thuộc cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ Nhà trường.

      Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe và thảo luận về kết quả công tác Đảng bộ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019; Hội nghị đã kết hợp sơ kết hoạt động học kỳ I, năm học 2018 - 2019.

      Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 của đảng bộ cụ thể như sau: Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng tập thể Đảng ủy về thành tích thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW; 05/05 chi bộ được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2018, trong đó 01 chi bộ (chi bộ Hành chính) được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 62/63 đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 98,41%), trong đó có 13 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 20,6%; 03 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục được đề nghị Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 01 chi bộ (chi bộ Khoa Xã hội) và 06 đảng viên được đảng bộ khen thưởng về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW.

      MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ


Đ/c Hồ Cảnh Hạnh, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

                         

Đồng chí Chu Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh
trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Hồ Cảnh Hạnh, Bí thư Đảng ủy Trường
trao giấy khen cho các đảng viên tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Phúc Hà