Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
11/02/2019

Sáng

- 7g00: Chào cờ toàn trường tại sân khu A.
- 8g00: Họp giao ban tại phòng họp 203. TP: Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị.

- P. CTSV
- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
12/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
13/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
14/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
15/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g00: Làm việc với đoàn Trường Croix Rouge tại phòng họp 304. TP: Ban giám hiệu, Ô. Hoàng, Ô. Thế, Ô. Lực.
- 15g30: Giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn Trường Croix Rouge tại giảng đường 1. TP: Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, giảng viên khoa Ngoại ngữ và sinh viên theo triệu tập.

- Ô. Hạnh

- Ô. Hải

 

Thứ bảy 16/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 17/02

Sáng