Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 18/02 đến ngày 24/02/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
18/02/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các khoa.
- 7g00: Hướng dẫn đoàn TTSP 43M về các trường Mầm non. TP: Các trưởng đoàn và khóa 43M.
- 8g00: Kiểm tra quản lý hoạt động chuyên môn khoa Tự nhiên tại văn phòng khoa. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV, Thanh tra.

- Lãnh đạo các khoa
- Trưởng các đoàn

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Họp Ban giám hiệu và trưởng các phòng tại phòng họp 304.

- Ô. Hạnh

 

Thứ ba
19/02

Sáng

- 8g00: Kiểm tra quản lý hoạt động chuyên môn khoa Xã hội tại văn phòng khoa. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV, Thanh tra.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g30: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. TP: Ô. Hạnh, Ô. Quang, Ô. Long, B. Thúy Giang.

- Ô. Hạnh

 

Thứ tư
20/02

Sáng

- 8g00: Kiểm tra quản lý hoạt động chuyên môn khoa Ngoại ngữ tại văn phòng khoa. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV, Thanh tra.
- 8g00: Tập huấn chuyên đề "Tâm lý hình học" năm học 2018 - 2019 tại hội trường E. TP: Theo triệu tập (theo kế hoạch từ ngày 20/2/2019 đến 21/3/2019)

- Ô. Hải

- Khoa Bồi dưỡng

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
21/02

Sáng

- 8g00: Kiểm tra quản lý hoạt động chuyên môn khoa Tiểu học tại văn phòng khoa. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV, Thanh tra.
- 8g30: Dự họp tại Sở Nội vụ.

- Ô. Hải

- Ô. Quang

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
22/02

Sáng

- 8g00: Kiểm tra quản lý hoạt động chuyên môn khoa Kinh tế - Quản lý tại văn phòng khoa. TP: BGH, P. Đào tạo, P. CTSV, Thanh tra.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Dự họp tại BCHQS trường Chính trị Tỉnh. 
- 16g00: Triển khai TTSP lần 2 cho K20 tại GĐ1. TP: Các trưởng đoàn,  hướng dẫn TTSP lần 2 và SV theo  thông báo.

- Ô. Dũng
- Ô. Thắng

 

Thứ bảy 23/02

Sáng

- 7g00: Ra quân Tháng Thanh niên tại Huyện đoàn Châu Đức. TP: Theo triệu tập.

- Đoàn trường

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 24/02

Sáng