Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 25/02 đến ngày 03/03/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
25/02/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuàn tại các đơn vị.
- 7g00: Hướng dẫn đoàn TTSP K21 về các cơ sở thực tập. TP: Các trưởng đoàn và sinh viên theo triệu tập.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Trưởng các đoàn

 

Chiều

- 14g00: Dự họp tại Sở Tài chính. Ô. Hạnh, Ô. Dũng, B. Minh

- Ô. Hạnh

 

Thứ ba
26/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Dự họp mặt 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại trường THPT Phú Mỹ. TP: Ô. Dũng, B. Trần Hiền, Ô. Tráng.

- Ô. Dũng

 

Thứ tư
27/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kì tại phòng họp 304.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
28/02

Sáng

 

 

 

Chiều

- 17g00: Họp giao ban Ban cán sự các lớp. TP: P. CTSV, Đoàn trường, Hội SV.

- P. CTSV

 

Thứ sáu
01/03

Sáng

- 9g00: Họp giao ban trợ lí các khoa tại P. CTSV.

- B. Lê Chi

 

Chiều

- 13g30: Dự Hội nghị tại Bình Dương.
- 14g00: Dự họp tại Sở Giáo dục.
- 14g30: Dự lễ kỉ niệm Ngày Biên phòng toàn dân tại trường TC Biên phòng 2.

- Ô. Hạnh
- Ô. Hải
- Ô. Dũng

 

Thứ bảy 02/03

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 03/03

Sáng