Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 11/3 đến ngày 17/3/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
11/3/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các đơn vị
- 7g00: Hướng dẫn đoàn TTSP năm 3 về các cơ sở thực tập. TP: Các trưởng đoàn và sinh viên theo triệu tập.

- Lãnh đạo các đơn vị
- Trưởng các đoàn

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
12/3

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g00: Làm việc với Phòng Giáo dục TP. Vũng Tàu. TP: Ô. Hạnh, Ô. Đức.

- Ô. Hạnh

 

Thứ tư
13/3

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp công tác tuyển sinh 2019 tại phòng họp 304. TP: Theo quyết định 45, 46, 47.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
14/3

Sáng

- 10g00: Lễ kết nạp đảng viên tại phòng D205. TP: Chi bộ khoa KT - QL và theo thư mời.

- Ô. Chiến

 

Chiều

- 14g00: Họp xét chuyển ngạch viên chức tại phòng họp 304. TP: Theo quyết định.

- Ô. Hạnh

 

Thứ sáu
15/03

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g00: Làm việc với Phòng Giáo dục Châu Đức. TP: Ô. Hạnh, Ô. Đức.

- Ô. Hạnh

 

Thứ bảy 16/03

Sáng

- 8g00: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo mẫu tại phòng C101. Ô. Hải, Khoa Bồi dưỡng.

- Khoa Bồi dưỡng

 

Chiều

- 14g30: Họp mặt giao lưu văn hóa với Trung đoàn E88 tại phòng họp 304. TP: CĐGV và theo thư mời.
- 15g30: Lễ phát bằng tốt nghiệp ĐH khóa 9 tại giảng đường 1. TP: Ban giám hiệu, Khoa Bồi dưỡng và theo thư mời.

- Đoàn trường

- Khoa Bồi dưỡng

 

Chủ nhật 17/03

Sáng