TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM - VỪA HỌC NĂM 2019

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số:  161 /TBTS-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM - VỪA HỌC NĂM 2019

       Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non hình thức liên thông vừa làm vừa học trình độ cao đẳng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu

- Đối tượng: Đã tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non (hệ 12 + 2 hoặc hệ 9 + 3) và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Chỉ tiêu: 80.

2. Môn thi: Gồm 3 môn thi sau:

- Môn 1:Tâm lý - Giáo dục.

- Môn 2:Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với tác phẩm văn học.

- Môn 3:Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 24/5/2019.

- Địa điểm nộp hồ sở: Phòng Công tác Sinh viên (hội trường B2).

4. Thời gian hướng dẫn ôn thi: Ngày 01 tháng 6 năm 2019 (từ 7giờ 30 phút)

5. Thời gian thi: Các ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2019.

6. Thời gian học: Học vào cuối tuần và trong hè. Tổng thời gian là 1,5 năm (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau).

7. Học phí

- Miễn học phí đối với học viên đã tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc giáo viên giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Các đối tượng khác: 7.100.000 đồng/năm học.

      Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (ĐT: 0643.736.576) hoặc Phòng Đào tạo (ĐT: 0643.826.644) trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, số 689 đường CMT8, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Website: http://cdspbrvt.edu.vn

Nơi nhận:

- Các cơ sở Giáo dục Mầm non;

- Sở GD&ĐT (báo cáo);

- Các phòng GD-ĐT;
- Website của trường;

- Lưu: ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh