Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 08 đến ngày 14/4/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
08/4/2019

Sáng

- 7g00: Sinh hoạt đầu tuần tại các khoa.

- Lãnh đạo các khoa

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
09/4

Sáng

- 8g30: Dự Hội thảo tại TP. HCM.

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ tư
10/4

Sáng

- 9g00: Họp bàn kế hoạch tập huấn GV tại phòng A206. TP: Ô. Dũng, Ô. Trinh, Ô. Long, Ô. Lực, Ô. Phú Hảo.

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
11/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
12/4

Sáng

- 8g00: Họp Tổ trực lễ tại phòng họp 304. TP: Theo quyết định.

- Ô. Quang

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 13/4

Sáng

 - NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 (03 NGÀY).

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 14/4

Sáng