Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 15 đến ngày 21/4/2019)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
15/4/2019

Sáng

- NGHỈ BÙ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
16/4

Sáng

- 8g30: Làm việc với các đơn vị Tư vấn tại phòng họp 304. TP: Ô. Hạnh, Ô. Dũng, B. Minh, Ô. Lực.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g00: Dự Hội nghị tại trường Quân sự tỉnh. TP: Ô. Dũng, Ô. Quang.

- Ô. Dũng

 

Thứ tư
17/4

Sáng

- 8g00: Họp triển khai kế hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên cho TP. Bà Rịa tại phòng họp 304. TP: Ban giám hiệu, Ô. Thắng, B. Minh, Ô. Đức, Ô. Lực.
- 9g00: Làm việc với ngân hàng BIDV tại phòng họp 304. 

- Ô. Hạnh

- Ô. Dũng

 

Chiều

- 14g00: Họp Ban giám khảo Hội thi viết về Sách tại phòng họp 304. TP: Theo quyết định.

- Ô. Dũng

 

Thứ năm
18/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ sáu
19/4

Sáng

- 7g00: Hội thi giáo viên giỏi và xếp hạng tại giảng đường 1. TP: Toàn thể giảng viên.
- 8g00: Dự khac mạc Triển lãm Sách tại thư viện tỉnh.
- 8g00: Dự Hội nghị tại Đà Lạt.

- Ban tổ chức
- Ô. Dũng
- Ô. Quang

 

Chiều

- Các Đoàn TTSP K20 và K43 tổng kết tại cơ sở thực tập. TP: Trưởng đoàn, sinh viên thực tập và theo phân công (Thời gian thông báo).

- Trưởng các đoàn

 

Thứ bảy 20/4

Sáng

- 5g00: Tổ chức chương trình về nguồn tại Bến Tre (02 ngày). TP: Theo đăng kí.
- 7g00: Hội thi giáo viên giỏi và xếp hạng tại giảng đường 1. TP: Toàn thể giảng viên.

- Đoàn trường
- Ban tổ chức

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 21/4

Sáng

- 6g00: Dự giải Việt dã Truyền thống Báo BR - VT. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Tuyên