Thông báo về cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2019

1. Danh sách 34 thí sinh đạt yêu cầu tham gia vòng 2
2. Thể lệ viết bài vòng 2.
3. Giải thưởng cuộc thi
Hạn nộp bài: 10h, thứ 3, ngày 14/5/2019 tại văn phòng Đoàn.
Đề nghị các sinh viên đạt yêu cầu tham gia viết bài và nộp bài theo đúng thời gian quy định để BTC tổng hợp giải thưởng.

Danh sách tham gia vòng 2:

Thể lệ vòng 2:Giải thưởng cấp trường: